Nastny Poprzedni Spis Trei

8. Używanie ipchains i ipfwadm

W dystrybucji netfilter znajdują siê moduły ipchains.o i ipfwadm.o. Można załadowaæ je do kernela (UWAGA: są niekompatybilne z modułem ip_tables.o!). Możesz nastêpnie używaæ ich tak jak za starych dobrych czasów.

Bêdą one wspierane jeszcze przez jakiś czas. Wydaje mi siê że sensownym wzorem jest 2*[notka o zastąpieniu-pierwsza stabilna dystrybucja], po którym to czasie dostêpna jest stabilna wersja nowego odpowiednika. Oznacza to że wsparcie dla tych modułów skoñczy siê wraz z pojawieniem siê linuksa 2.6 lub 2.8.


Nastny Poprzedni Spis Trei