Nastny Poprzedni Spis Trei

1. Wprowadzenie

Witam Szanownego czytelnika.

Zakładam, że wiesz co to adres IP, adres sieciowy, maska sieciowa, ruting i DNS. Jeśli nie, polecam przeczytanie HOWTO Network Concepts.

To HOWTO oscyluje na granicy delikatnego wprowadzenia (które sprawi, że poczujesz siê zadowolony z siebie, ale niezabezpieczony przed Światem Rzeczywistym) i surowego, pełnego opisu (które oszczêdzi tylko najwiêkszych twardzieli, a reszta bêdzie zmieszana, w stanie paranoi i poszukiwaæ bêdzie ciêżkiego uzbrojenia).

Twoja sieæ nie jest bezpieczna. Problem umożliwienia szybkiej i wygodnej wymiany informacji a jednocześnie ograniczenia jej tylko do właściwych zastosowañ, jest porównywalny do innych problemów takich jak zapewnienie wolnośæ wypowiedzi i jednocześnie zapobieganiu wznoszenia okrzyków w stylu 'Pali siê!' w zatłoczonym kinie. Ten problem nie zostanie rozwiązany w tym HOWTO.

Zatem tylko ty możesz zadecydowaæ jak wyglądaæ bêdzie kompromis. Spróbujê poinstruowaæ ciê w użytkowaniu dostêpnych narzêdzi, poinformujê o pewnych słabościach z których trzeba sobie zdawaæ sprawê, a wszystko to w nadziei że użyjesz tych informacji dla dobrych, a nie złych celów. Kolejny problem porównywalny z tym powyżej.

(C) 2000 Paul `Rusty' Russell. Na licencji GNU GPL.


Nastny Poprzedni Spis Trei