Nastny Poprzedni Spis Trei

9. Współpraca

9.1 Dodawanie nowego rozszerzenia

Podstawowy skład netfilter zawsze mile widzi nowe rozszerzenia i poprawki. W tej sekcji nie opowiem o robieniu paczek z nowych rozszerzeñ, by ułatwiæ ich integracjê z patch-o-matic (jeszcze nie). Ale byæ może, taka informacja znajdzie siê tutaj w którejś z nowych wersji dokumentu.

Po pierwsze, powinieneś zapoznaæ siê z Netfilter Hacking HOWTO.

Rusty napisał już przewodnik dla piszących łaty do netfilter, znajduje siê on w

/ścieżka/do/netfiltercvs/netfilter/userspace/patch-o-matic/NEWPATCHES

Możesz też przeczytaæ najnowszą wersjê pod adresem: http://www.samba.org/cgi-bin/cvsweb/~checkout~/netfilter/userspace/patch-o-matic/NEWPATCHES.

Na koniec, dobrym pomysłem jest zapisanie siê na listê `netfilter-devel'. Wiêcej informacji o tym jak to zrobiæ, znajdziesz na stronie domowej netfilter.

9.2 Dodatki do tego HOWTO

Byłoby miło, gdybyś dodał coś do tego HOWTO. By to zrobiæ, najlepiej wysłaæ łatê z różnicami pomiêdzy głównym dokumentem SGML a twoim, na listê `netfilter-devel'.


Nastny Poprzedni Spis Trei