Nastny Poprzedni Spis Trei

7. Now cele dla IPv6

W tej sekcji postaram siê omówiæ użycie nowych celów. Łaty wymieniane bêdą w kolejności alfabetycznej. Nie poruszymy łat, które powodują uszkadzanie innych łat, choæ byæ może kiedyś tak siê stanie.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz uzyskaæ pomoc dla celu wpisując:

# iptables -m cel_o_który_ci_chodzi --help

Wyświetli to normalną pomoc iptables, oraz dodatkowe informacje dotyczące `celu_o_który_ci_chodzi' na koñcu.

7.1 Łata LOG

Łata autorstwa Jana Rekorajskiego <baggins@pld.org.pl> dodaje nowy cel umożliwiający logowanie pakietów dokładnie tak, jak dla IPv4.

Przykłady są takie same jak dla iptables, zajrzyj na stronê podrêcznikową po szczegóły!

7.2 Łata REJECT

Łata autorstwa Haralda Welte <laforge@gnumonks.org> dodaje nowy cel, umożliwiający odrzucenie pakietu dokładnie tak, jak dla IPv4.

Przykłady są takie same jak dla iptables, zajrzyj na stronê podrêcznikową po szczegóły!


Nastny Poprzedni Spis Trei