Nastny Poprzedni Spis Trei

1. Wprowadzenie

Witam. Mam świetną okazjê by podziêkowaæ wielu ludziom za całą masê czasu spêdzoną przy kodowaniu, testowaniu, zgłaszaniu błêdów i używaniu netfilter. Dziêki wam wszystkim !!

Ten dokument zakłada, że przeczytałeś i zrozumiałeś dokument Rusty'ego Filtrowanie pakietów w Linuksie 2.4 HOWTO. Zakładam również, że wiesz jak prawidłowo skompilowaæ i zainstawowaæ kernel.

Dystrybucja iptables zawiera pewne rozszerzenia, które nie są używane przez zwykłych użytkowników i tak naprawdê są nadal w jakimś stopniu eksperymentalne, lub czekają na wprowadzenie do kernela. Zwykle nie kompiluje siê ich, chyba, że jasno sobie tego zażyczysz.

Najnowsza wersja tego dokumentu powinna byæ dostêpna pod adresem http://www.netfilter.org/documentation/index.html#HOWTO.

Celem tego HOWTO jest pomoc ludziom, którzy zaczynają pracê z rozszerzeniami netfilter, przez wyjaśnienia jak je zainstalowaæ a nastêpnie używaæ.

(C) 2001 Fabrice MARIE. Na licencji GNU GPL.


Nastny Poprzedni Spis Trei