Nastny Poprzedni Spis Trei

3. Dwa typy NAT

Dzielê NAT na dwa rodzaje: Źródłowy NAT (SNAT) i Docelowy NAT (DNAT).

SNAT ma miejsce wtedy, gdy zmieniasz adres źródłowy pierwszego pakietu: tzn. kiedy zmieniasz adres maszyny z której inicjowane jest połączenie. SNAT wykonywany jest zawsze po routingu (ang. post-routing), tuż przed tym jak pakiet opuści maszynê po kablu. Masquerading jest specjalizowaną formą SNAT.

DNAT ma miejsce wtedy, gdy zmieniasz adres docelowy pierwszego pakietu: tzn. kiedy zmieniasz adres maszyny do której ma dotrzeæ połączenia. DNAT wykonywany jest zawsze przed routingiem (ang. pre-routing), kiedy pakiet właśnie został odebrany z kabla. Przekazywanie portów, rozkładanie obciążenia i transparentne proxy to wszystko różne rodzaje DNAT.


Nastny Poprzedni Spis Trei