Nastny Poprzedni Spis Trei

11. Podziêkowania

Dziêkuje przede wszystkim WatchGuard, oraz Davidowi Bonn, który wierzył na tyle w ideê netfilter by wsieraæ mnie kiedy nad nią pracowałem.

Oraz dla wszystkich, którzy podnieśli moje zorientowanie w temacie, gdy uczyłem siê obrzydliwych stron NAT, szczególnie dla tych którzy czytali mój dziennik.

Rusty.


Nastny Poprzedni Spis Trei