Next Previous Contents

4. Ez az IP dolog

Szóval az IP fogadó feladata, hogy kiszámítsa, hogyan küldje a csomagokat a végsõ helyükre. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, minden interfésznek a hálózaton szüksége van IP-címre. Az IP-cím tartalmaz 4 számot periodusonként elválasztva, mint pl. "167.216.245.249.". Minden szám 0 es 255 között van.

Interfészek azonos hálózatban a szomszédos IP-címekhez tartanak. Pl.: "167.216.245.250." a mellett lévõ gép IP-címe a "167.216.245.249." Emlékezz arra, hogy a router a csomópont interfészekkel több, mint egy hálózat, így a routernek minden interfészre egy IP-címe lesz.

Így a Linux kernel az IP-nek különbözõ táblázatokat tart a route-okról, leírja, hogyan kapnak IP-címet a különbözõ csoportok. A legegyszerûbbet ezek közül "alapértelmezett route-nak" hívjuk: ha az IP nem jól ismeri, ez az, ahol továbbküldi a csomagot. Láthatod a route listát, ha használod: "/sbin/route" -ot.

Route-ok megmutatják bármelyik csatlakozást, vagy bizonyos csomópontokat, amelyek csatlakoztak másik hálózatra. Pl.: amikor felhívod az ISP-t, az alapértelmezett route-od megmutatja a modem vonalat, mert ez az, ahol a teljes világ van.

 Rusty's       ISP's ~~~~~~~~~~~~
  Modem        Modem {      }
    o------------------o { The Internet }
               {      }
               ~~~~~~~~~~~~

De ha állandó géped van a hálózatodon, amelyik csatlakozik a külvilágra, ez kissé bonyolultabb. A lenti diagramon, a gépem beszélget közvetlenül Tridge-el és Paul gépeivel és a tûzfalhoz, de tudni kell, hogy a csomagok továbbítódnak a világ részeibe, áthaladnak a tûzfalakon, ami átengedi õket. Ez azt jelenti, hogy van két route-od: az egyik azt mondja "ha a hálomon vagy csak küld egyenesen oda ezt" és akkor a default route, amelyik azt mondja "különben küldd a tûzfalnak".

             o Tridge's
             |  Work Machine   ~~~~~~~~~~~~
 Rusty's        |           {      }
  Work Machine o--------+-----------------o--{ The Internet }
             |      Firewall {      }
             |           ~~~~~~~~~~~~
             o Paul's
               Work Machine

4.1 Csoportok IP-címei: hálózati maszkok

Egy utolsó részlet: van egy szabványos jelölés csoportok IP-címeire, amit néha "hálózati címnek" hívunk. Úgymint a telefonszám felosztása területi körzetre és a maradékra, felosztjuk az IP-címet hálózati körzetre és a maradékra.

Az emberek beszélhetnek az 1.2.3-as hálózatról, ami az összes 256 címet jelenti 1.2.3.0-1.2.3.255 -ig. Vagy ha ez nem lett volna elég nagy hálózatnak, beszélhetünk "1.2-es hálózatról", amely jelenti az összes címet 1.2.0.0-1.2.255.255.

Általában nem írunk 1.2.0.0.-1.2.255.255. Helyette röviden ezt: "1.2.0.0/16". Ez a furcsa "/16" jelölés (ezt hívjuk netmaszknak) igényel egy kis magyarázatot.

Minden szám a pontok között az IP-címben 8 bináris számjegy (00000000-11111111) decimális formában írjuk, hogy olvashatóbb legyen. A "/16" jelenti: az elsõ 16 bináris számjegy a hálózati cím, másrészt az "1.2." a hálózat része (emlékeztetõ: minden számjegy 8 bináris számjegyet ábrázol). Ez jelenti néhány IP-cim "1.2." hálózati résszel kezdõdik: "1.2.3.4." és "1.2.3.50." és nem "1.3.1.1."

Az élet könnyítéseként általában használunk "/8", "/16", "/24" -es vegzõdésû hálózatot. Pl.: "10.0.0.0/8" nagy hálózat tartalmaz néhány címet 10.0.0.0-10.255.255.255 -ig (16 millió címet!). 10.0.0.0/16 kisebb, csak néhány IP-t tartalmaz 10.0.0.0-10.0.255.255 -ig. 10.0.0.0/24 még kisebb, 10.0.0.0-10.0.0.255.

Hogy méginkább összezavarodjunk, másik út is van, hogy netmaszkokat írjunk. Írhatjuk így:

10.0.0.0/255.0.0.0.

Végül, a legrosszabb írás az, hogy a nagyon magas IP-cím néhány hálózatban foglalt, mint "broadcast (közvetítõ) cím", amely üzenetet küld mindenkinek a hálózaton.

Itt van a hálózati maszkok táblázata:

Short  Full          Maximum     Comment
 Form  Form          #Machines

/8   /255.0.0.0       16,777,215   Used to be called an `A-class'
/16   /255.255.0.0      65,535     Used to be called an `B-class'
/17   /255.255.128.0     32,767
/18   /255.255.192.0     16,383
/19   /255.255.224.0     8,191
/20   /255.255.240.0     4,095
/21   /255.255.248.0     2,047
/22   /255.255.252.0     1,023
/23   /255.255.254.0     511
/24   /255.255.255.0     255       Used to be called a `C-class'
/25   /255.255.255.128    127
/26   /255.255.255.192    63
/27   /255.255.255.224    31
/28   /255.255.255.240    15
/29   /255.255.255.248    7
/30   /255.255.255.252    3


Next Previous Contents