Next Previous Contents

4. Programozói információk

Elmondok egy titkot: az én kicsi hörcsögöm végezte a teljes kódolást. Én csak egy csatorna, egy arcvonal vagyok a kis kedvencem nagy tervében. Nos, ne engem hibáztassatok, ha hiba van benne, hanem az aranyos, kis szõröst.

4.1 ip_tables megértése

iptables egyszerûen a szabályok egy nevesített tömbjét szolgáltatja (innen a név: ip-táblák), valamint informálnak a beérkezõ csomagok útjáról. Miután egy tábla bejegyzésre került, a felhasználói programok képesek olvasni és kicserélni a tartalmát a getsockopt() és setsockopt() függvényekkel.

iptables nincs bejegyezve egyik netfilter hookhoz sem: arra számít, hogy más modulok megteszik ezt, s a csomagokat helyes sorrendben továbbítják felé; egy modult be kell jegyezni a netfilter hookokra, valamint az ip_tables-be is, valamint lehetõséget kell adni az ip_tables meghívására, ha a hook elérésre került.

ip_tables adatstruktúra

A kényelmesség miatt azonos adatstruktúra társul egy szabályhoz az userspace-ben és a kernelben is, annak ellenére, hogy egyes mezõk csak a kernelben kerülnek alkalmazásra.

Minden szabály a következõ részekbõl áll:

 1. `struct ipt_entry'
 2. Nulla vagy több `struct ipt_entry_match' struktúra, mindegyik változó hosszúságú (0 vagy nagyobb) adatterülettel.
 3. `struct ipt_entry_target' struktúra, változó hosszúságú (0 vagy nagyobb) adatterülettel.

A szabály változó természete nagy szabadságot kölcsönöz a bõvítményeknek, mint láthatjuk is akár minden match vagy target különbözõ mennyiségû adatot hordozhat. Ez azonban néhány csapdát hordoz magában: figyelni kell az igazításra, kerekítésre. Ennek során ügyelünk, hogy a `ipt_entry', `ipt_entry_match' és a `ipt_entry_target' struktúrák megfelelõ méretûek legyenek, és a rendszeren elérhetõ legnagyobb igazítási méretre legyenek felkerekítve (IPT_ALIGN() macro).

`struct ipt_entry' mezõi:

 1. `struct ipt_ip' rész: specifikációkat tartalmaz az IP fejlécre vonatkozóan, amire egyezni fog.
 2. `nf_cache' bitmezõ, ami azt mutatja meg, hogy a csomag melyik mezõit vizsgálja a szabály.
 3. `target_offset' mezõ, ami a szabály az ipt_entry_target struktúra elejétõl mért távolságát mutatja. Ez mindit igazított érték (IPT_ALIGN macro).
 4. `next_offset' adja meg a szabály teljes méretét, beleértve az egyezéseket és a célokat. (match és target). Ez szintén igazított érték (IPT_ALIGN macro).
 5. `comefrom' a kernel által használt változó, a csomag útjának követésére.
 6. `struct ipt_counters' mezõ tartalmazza a csomag és byte számlálókat, amik az adott szabállyal való egyezésre mutatnak.

A `struct ipt_entry_match' és `struct ipt_entry_target' struktúrák nagyon hasonlóak: tartalmazzák a teljes (IPT_ALIGN-olt) hossz mezejét (`match_size' és `target_size'), valamint egy unionban a match vagy target nevét (userspace) és mutatóját (kernel).

A szabályszerkezet trükkös természete miatt pár segédfunkció is elérhetõ:

ipt_get_target()

Ez a beépített függvény visszaad egy pointert a szabály targetjére.

IPT_MATCH_ITERATE()

Ez a makró meghívja az adott funkciót minden egyes match-ra az adott szabályban. A függvények elsõ argumentuma egy `struct ipt_match_entry', míg a többi (ha létezik) az, amit az IPT_MATCH_ITERATE() makró kapott. A funkció nullát ad vissza az iteráció folytatásához, nem nulla értéket a megszakításához.

IPT_ENTRY_ITERATE()

Ez a funkció mutatókat vár egy bejegyzésre, a tábla teljes bejegyzéseinek méretére, valamint a meghívandó funkcióra. A funkció elsõ argumentuma egy `struct ipt_entry', és a további argumentumai (ha vannak) megegyeznek az IPT_ENTRY_ITERATE()-ben megadottakkal. A funkció nullát ad vissza az iteráció folytatásához, nem nulla értéket a megszakításához.

ip_tables userspace formája

Userspace-nek négy mûvelete van: olvasni tudja az aktuális táblát, információhoz juthat (hook helye, tábla mérete), kicserélheti a táblát (és megtarthatja a régi számlálókat), és új számlálókat adhat hozzá.

Ezzel bármilyen elemi mûvelet szimulálható userspace-bõl: a libiptc könyvtáron keresztül, ami kényelmes "add/delete/replace" szemantikát ad a programokhoz.

Amiért ezek a táblák továbbításra kerülnek a kernelbe, az igazítás komoly kérdés olyan rendszerekben, ahol eltérõ a méret (pl. Sparc64 kernel 32bites userspace-el). Ezek az esetek az IPT_ALIGN makró felüldefiniálásával vannak megoldva a `libiptc.h'-ban.

ip_tables használat

A kernel azon a helyen kezdi el az értelmezést, ahol az adott hook kívánja. Az a szabály kerül vizsgálatra, aminek a `struct ipt_ip' elemei megegyeznek, minden `struct ipt_entry_match' sorban ellenõrzésre kerül (a match-al összerendelt függvényen keresztül). Ha a match függvény 0-t ad eredményül, akkor megáll az értelmezés. Ha a `hotdrop' paramétert 1-be állítja, a csomag azonnal eldobásra kerül.

Ha az iteráció végigér a számlálók növelésre kerülnek, s a `struct ipt_entry_target' kerül megvizsgálásra: ha ez egy alap target, akkor a `verdict' mezõ kerül olvasásra (negatív jelenti azt, hogy már van döntés, a pozitív pedig egy ugrási eltolást ad meg.) Ha pozitív a válasz, s az offset nem a következõ szabályra mutat, a `back' változó beállításra kerül és az elõzõ `back' értéke a szabály `comefrom' mezõjébe kerül.

A nem standard targeteknél a target függvény hívódik meg: ez egy döntést ad vissza (nem alap targetek nem tudnak ugrani, ugyanis megsérthetnék a hurokdetektálást). A döntés lehet IPT_CONTINUE a következõ szabályon való továbbhaladáshoz.

4.2 Iptables bõvítése

Amiért ilyen lusta vagyok, az iptables meglehetõsen jól bõvíthetõ. Ez alapjában egy csalás a munka másra való áthárításával, ami kb. az, amirõl az Open Source szól (Free Software - ahogy RMS mondaná - a szabadságról szól, és én egy beszédén ülve írtam ezt.)

iptablesi kibõvítése potenciálisan két részbõl áll: a kernel kibõvítése egy új modul írásával, és lehetõség szerint az userspace rész iptables programjának bõvítése egy új shared könyvtár írásával.

A Kernel

Egy kernel modult írni magában egy egyszerû feladat, ahogy azt a példában is láthatod. Amire oda kell figyelned, hogy a kódodnak újra-belépõnek kell lennie: elõfordulhat, hogy egy csomag érkezik az userspace-bõl, míg egy másik egy megszakításon keresztül. SMP esetében minden CPU esetében lehet csomag a megszakításokon (2.3.4 és fölötte).

Azok a funkciók, amikrõl tudnod kell:

init_module()

Ez a modul belépési pontja. Ez egy negatív hibaszámot ad vissza, vagy 0-t, ha sikeresen regisztrálta magát a netfilterben.

cleanup_module()

A modul kilépési pontja; itt veheti ki magát a modul a netfilterbõl.

ipt_register_match()

Ez egy új match bejegyzésére használható. Egy `struct ipt_match'-al kezelhetõ, amit rendszerint static-ként deklarálnak.

ipt_register_target()

Ez agy új target bejegyzésére használható. Egy `struct ipt_target'-al kezelhetõ, amit rendszerint static-ként deklarálnak.

ipt_unregister_target()

A tergetem visszavonására használható.

ipt_unregister_match()

A match-em visszavonására használható.

Egy figyelmeztetés a trükkös dolgokkal kapcsolatban (mint pl. számlálók nyújtása) az extra helyekben az új match-ben vagy target-ban. SMP eszközön a teljes tábla megduplázódik egy memcpy()-val minden CPU-ra: ha valóban központi információt akarsz tárolni, akkor nézd meg azt, ahogy ez a `limit' match-ben megvalósításra került.

Új match funkciók

Új match funkciók rendszerint különálló modulokként kerülnek megírásra. Ez lehetõvé teszi ezeknek a moduloknak a felváltott bõvítését, bár ez rendszerint nem szükséges. Egyik lehetõség a netfilter váz `nf_register_sockopt' funkciója a felhasználói kapcsolatteremtésre. Másik lehetõség szimbólumok kiexportálása más modulok felé, ahol regisztrálhatják magukat, azonos módon, mint ahogy a netfilter és az ip_tables csinálja.

Az új match funkciód központi része az ipt_match struktúra, ami az `ipt_register_match()'-nak kerül átadásra. A struktúra szerkezete:

list

Tetszõleges junk lehet, állítsd `{ NULL, NULL }'-ra.

name

Ez a mezõ tartalmazza a match funkció nevét, ahogyan az userspace-bõl hivatkozunk rá. A név lehetõleg egyezzen meg a modul nevével (pl. ha a név `mac', akkor a modul neve legyen `ipt_mac.o'), hogy az automatikus betöltés mûködhessen.

match

Ez egy mutató a match funkcióra, ami megkapja az `skb', az `in' és `out' device mutatókat (ami lehet NULL, a hook-tól függõen), egy mutatót a match adatra az éppen feldolgozott szabályban (az a struktúra, ami az userspace-ben készült), IP offsetet (nem nulla jelenti hogy nem-fejléc csomag), egy pointert a protokollfejlécre, az adat hosszát (pl. a csomag hossza az IP fejléc méretével csökkentve) és végül egy mutatót a `hotdrop' változóra. Ez nem-nulla értékkel jelzi, ha a csomag egyezett, és a `hotdrop' 1-be állításával ill. 0 visszaadásával dobathatja el azonnal a csomagot.

checkentry

Ez egy mutató, ami egy olyan függvényre mutat, ami ellenõrzi a szabály specifikációját; ha 0-t ad vissza, akkor nem lett elfogadva a szabály. Például: a `tcp' match típus csak TCP csomagokat fog elfogadni, s ha a `struct ipt_ip' része a szabálynak nem tartalmazza, hogy a protokollnak TCP-nek kell lennie, nullát ad vissza. A táblanév argument segít megtalálni, hogy hol van a szabály, míg a `hook_mask' bitmask megadja, hogy melyik hookokból kerülhet meghívásra a szabály. Ha a szabály nem függ a hookoktól, akkor figyelmen kívül lehet hagyni.

destroy

Ez egy mutató egy olyan függvényre, ami akkor hívódik meg, amikor a match-ot tartalmazó szabály törlésre kerül. Ez lehetõvé teszi a dinamikus területfoglalást a chechkentry-ben, s a felszabadítást.

me

Ez a mezõ `THIS_MODULE'-ra van beállítva, egy pointert ad erre a modulra. Egy használatszámlálóhoz van kötve, ami fel- le változik amikor szabály születik vagy törlésre kerül. Ez meggátolja a felhasználót a modul eltávolításában (cleanup_module()) ha szabály tartalmazza.

Új target-ek

Az új target-ek rendszerint különálló modulként kerülnek megvalósításra. A tárgyalás módja megegyezik az `Új match funkciók' fejezetben találhatókkal.

Az új targeted központi része az ipt_target struktúra, ami az ipt_register_target()-nek kerül átadásra. A struktúra a következõ mezõket tartalmazza:

list

A mezõ értéke tetszõleges junk lehet, legyen `{ NULL, NULL }'.

name

A target neve, ahogyan az userspace-bõl hivatkoznak rá. A név lehetõleg egyezzen meg a modul nevével (pl. ha a név `REJECT', a modult hívjad `ipt_REJECT.o'-nak), hogy az automatikus betöltés mûködjön.

target

Pointer a target funkcióra, ami megkapja az skbuff-ok, a hook számok, a be- és kimenõ eszközöket (bármelyik lehet NULL), egy pointert a target adataira és a szabály helyét a táblában. A visszatérési érték lehet IPT_CONTINUE(-1), ha a vizsgálat folytatódhat, vagy egy netfilter döntés (NF_DROP, NF_ACCEPT, NF_STOLEN stb.).

checkentry

Egy mutató arra a funkcióra, amely a szabály szerkezetét ellenõrzi. Nullával jelzi, ha a megadott szabály nem elfogadható.

destroy

A target törlésekor meghívandó függvényre egy mutató. Lehetõség van a checkentry-ben lefoglalt területek felszabadítására.

me

A mezõ értéke `THIS_MODULE', ami egy pointert ad a modulra. Tartalmaz egy számlálót, aminek az értéke nõ vagy csökken amikor a targetre hivatkoznak, vagy megszüntetik a hivatkozást. Ez meggátolja a felhasználót a modul eltávolításában (cleanup_module()), ha szabály hivatkozik rá.

Új táblák

Tetszõleges célra létrehozhatsz egy táblát, amikor csak akarod. Ehhez a `ipt_register_table()'-t kell meghívnod egy `struct ipt_table' struktúrával, aminek a következõ mezõi vannak:

list

A mezõ értéke tetszõleges junk, legyen `{ NULL, NULL }'.

name

A táblának a nevét atrtalmazza, ahogyan az userspace-bõl hivatkozunk rá. A név lehetõleg egyezzen meg a modul nevével (pl. ha `nat' a tábla neve, akkor a modul legyen `iptable_nat.o'), hogy az autómatikus betöltés mûködjön.

table

Ez egy teljesen kitöltött `struct ipt_replace', ahogy az userspace-bõl a tábla kicserélésére használják. A `counters' mutatót NULL-ra kell állítani. Az adatterültet `__initdata'-nak lehet deklarálni, s így betöltés után eldobható.

valid_hooks

Ez egy bitmaszk az IPv4 netfilter hook-okról, ahol a csomag belelép: a bejegyzés helyességének ellenõrzésére használható, valamint az ipt_match és ipt_target `checkentry()' funkciójának lehetséges hookjainak származtatásához.

lock

Ez egy írható/olvasható zár(lock) az egész táblára; RW_LOCK_UNLOCKED-re kell beállítani.

private

Az ip_tables kód belsõ használatára fenntartott.

Userspace eszközök

Nos, megírtad a szép, csillogó kernelmodulodat, s most használni szeretnéd a funkcióit userspace-bõl. Ahelyett, hogy magát az iptables-t kellene módosítani minden bõvítéshez, egy késõ 90-es évek beli technológiát használok: furbikat. Bocsánat, shared library-kre gondoltam.

Új táblák rendszerint nem igényelnek bõvítést az iptables-ben: a felhasználó használhatja a `-t' opciót az új tábla használatához.

A könyvtárban jó, ha van egy `_init()' funkció, ami automatikusan meghívódik betöltéskor: egy megfelelõje a kernel modulok `init_module()' funkciójának. Ez meghívhatja a `register_match()' vagy a `register_target()' függvényeket, attól függõen, hogy a könyvtár match-et vagy target-et tartalmaz.

A könyvtárat el kell készítened: ez használható a struktúrák beállítására, vagy további opciók nyújtására. Jelenleg ragaszkodunk a shared library-hoz, még akkor is, ha nem csinál semmit, az olyan problémák csökkentésére, amik a könyvtár hiányára hivatkoznak.

Van pár hasznos funkció az `iptables.h' fejlécfileban:

check_inverse()

azt ellenõrzi, hogy egy argument `!'-e, ha az, akkor beállítja az `invert' flaget, ha még nem volt beállítva. Ha igazat ad vissza, az optind-t növelned kell, ahogy a példában is látszik.

string_to_number()

egy karaktersort számmá konvertál az adott tartományban, -1-et ad vissza ha hibás, vagy a határon túli a karaktersor.

exit_error()

lehetõleg ezt hívd meg, ha hibát találtál. Rendszerint az elsõ paramétere `PARAMETER_PROBLEM', ami azt jelenti, hogy a felhasználó hibás parancssort adott be.

Új match funkciók

A könyvtár _init() funkciója egy `register_match()' hívást tartalmaz egy statikus `struct iptables_match' struktúra-pointerrel, aminek a következõ mezõi vannak:

next

A match-ek láncolt listájának kezelésére használják (pl. a szabályok listája). alapértelmezésben NULL értékre kell állítani.

name

A match funkció neve. Meg kell egyeznie a könyvtár nevével (pl. `tcp' - `libipt_tcp.so').

version

Rendszerint a IPTABLES_VERSION makróra van állítva: azt biztosítja, hogy az iptables nem olvas be hibás könyvtárat.

size

A match adat mérete ehhez a match-hez; lehetõleg használd az IPT_ALIGN() makrót a helyes igazításhoz.

userspacesize

Néhány matchben a kernel módosít pár mezõt. Ez azt jelenti, hogy egy egyszerû `memcmp()' nem elég két szabály összehasonlítására (a delete-matching-rule funkcióhoz elengedhetetlen). Ha ez a helyzet, akkor az állandó mezõket a struktúra elején kell elhelyezni, s a nem módosuló rész méretét kell itt megadni. Rendszerint ez megegyezik a `size' mezõvel.

help

Az a funkció, ami az opciók használatát írja ki.

init

Az extra helyek beállítására használható (ha van) az ipt_entry_match struktúrában, s állíthatja az nfcache biteket. Ha valami olyant vizsgálsz, ami nem kifejezhetõ a `linux/include/netfilter_ipv4.h'-val, egyszerûen OR-old meg az NFC_UNKNOWN bitet. A `parse()' elõtt fog meghívódni.

parse

Ez akkor kerül meghívásra, ha egy nem ismert funkciót talál a parancssorban: nem nullát ad vissza, ha valóban a könyvtáradhoz tartozik. `invert' értéke igaz, ha már talált `!'-t. A `flags' kizárólag a match könyvtár által használt, rendszerint bitmaszk tárolására használják, ami a beállított kapcsolókat reprezentálja. Meg kell gyõzõdnöd arról, hogy az nfcache mezõt állítod. Szükséged lehet az `ipt_entry_match' méretének növelésére áthelyezéssel, de a méretet az IPT_ALIGN makróval kell megadnod!

final_check

A parancssor értelmezése után hívódik meg, és a `flags' értékét vizsgálja. Lehetõséget ad összeférhetetlenség-vizsgálatra, s az `exit_error()' hívással jelezheted a problémát.

print

A lánclistázó kód használja a (standard kimenetre) való funkciókiíráskor. A numeric flag be van állítva, ha a felhasználó megadta a `-n' kapcsolót.

save

A parse ellentettje: az `iptables-save' használja a szabályt létrehozó opciók visszaállításához.

extra_opts

Ez egy NULL-lezárt listája az extra funkcióknak, amiket a könyvtárad nyújt. Az eddigi opciókkal összedolgozásra kerül, s úgy kerül a getopt_long-hoz (nézd meg a mauálját). A getopt_long visszatérési kódja az elsõ argument lesz (`c') a `parse()' funkcióhoz.

Van még pár extra funkció a struktúra végén, de azokat az iptables használja: nem kell beállítanod õket!

Új target-ek

A könyvtárak _init() funkciója kezeli a `register_target()'-t, s a statikus `struct iptables_target' struktúráját, aminek a felépítése hasonló az iptables_match struktúrájához.

`libiptc' használata

libiptc a táblakezelõ könyvtár, az iptables szabályok listázására és módosítására tervezett könyvtár. Jelenleg csak az iptables program használja, könnyû egyéb programok implementálása. Root jogokkal kell rendelkezned a használatához.

A kernel táblák magukban csak egyszerû szabálytáblázatok, valamint belépési pontokat tartalmazó halmazok. A láncok elnevezése ("INPUT", stb.) csak egy, a könyvtárak által szolgáltatott leképezés. Felhasználó által definiált láncok neveit a chain fejléce elé beillesztett hiba-bejegyzés tartalmazza a target extra adat-területén (a beépített chain pozíciók a három tábla belépési pontjainál vannak definiálva.

A következõ standart target-ek támogatottak: ACCEPT, DROP, QUEUE (amik NF_ACCEPT, NF_DROP és NF_QUEUE -ra vannak fordítva), RETURN (ami a speciális IPT_RETURN-nek felel meg, s az ip_tables kezeli), valamint a JUMP (ami egy eltolási értékre (offset) fordul le).

Az `iptc_init()' meghívásakor a tábla - beleértve a számlálókat - kerül beolvasásra. A tábla az `iptc_insert_entry()', `iptc_replace_entry()', `iptc_append_entry()', `iptc_delete_entry()', `iptc_delete_num_entry()', `iptc_flush_entries()', `iptc_zero_entries()', `iptc_create_chain()', `iptc_delete_chain()' és `iptc_set_policy()' függvényekkel módosítható.

A változtatások nem kerülnek visszaírásra, csak az `iptc_commit()' meghívása után. Ez azt jelenti, hogy két felhasználó is módosíthatja ugyanazt a táblát, s így versenyhelyzetet kialakítva; szükség lenne lock-olásra, de még nem készült el.

A számlálókra nem él a versenyhelyzet: a visszaíráskor az érték korrigálódik az eltelt idõ alatti változással.

Számos segítõ funkciót implementáltak:

iptc_first_chain()

Visszaadja az elsõ lánc nevét a táblában.

iptc_next_chain()

A következõ chain nevét adja, NULL-al jelzi a lista végét.

iptc_builtin()

Igazat ad vissza, ha az adott láncnév egy beépített chain neve.

iptc_first_rule()

Egy mutatót ad vissza az elsõ szabályra az adott láncon belül. NULL jelzi az üres láncot.

iptc_next_rule()

A következõ szabályt adja az adott chain-ben. NULL jelenti a lánc végét.

iptc_get_target()

Az adott szabály target-jét adja vissza. Ha ez egy kiterjesztett target, akkor a nevét adja vissza. Ha egy másik chain-re ugrás, akkor az új chain nevét. Ha egy döntés (pl. DROP), akkor azt tartalmazza, s ha nincs target (accounting szabály), akkor üres sort.

Figyelem! Ezt a funkciót célszerû használni az ipt_entry struktúra `verdict' mezeje helyett, mert bõvebb információ szerezhetõ belõle.

iptc_get_policy()

A beépített lánc policy-ét kérdezi le, valamint a `counters' argumentumát kitölti a szabály találati paramétereivel.

iptc_strerror()

Az iptc könyvtár hibajelzéseinek jelentéssel való kibõvítését adja. A hibával visszatérõ függvény beállítja az errno értékét, s ez a funkció kiírja a hibakódhoz tartozó üzenetet.

4.3 A NAT megértése

Üdvözöllek a kernel címfordítási részében! Felhívnám arra a figyelmedet, hogy az itt nyújtott infrastruktúra inkább a teljességre, mint a nyers hatásfokra helyezte a hangsúlyt, és a jövõ trükkjei jelentõsen növelhetik a teljesítõképességet. Jelenleg boldog vagyok, hogy mûködik.

A NAT fel van bontva kapcsolat-követési (connection tracking) (ez nem módosítja a csomagokat) és magára a fordítási kódra. Connection tracking az iptables modulokban való felhasználhatóságra lett tervezve, így olyan állapotok szövevényes rendszer alapján dönthet, amelyek a NAT-ot nem érdeklik.

Connection Tracking

A Connection tracking hookjai nagy prioritási szinttel az NF_IP_LOCAL_OUT és az NF_IP_PRE_ROUTING hookokban találhatók, így a rendszerbe való megérkezésük elõtt vizsgálja a csomagokat.

Az nfct mezõ az skb struktúrában egy pointer az ip_conntrack struktúrába, az infos[] tömb egy elemére. Ennélfogva meg tudjuk mondani az skb állapotát az általa mutatott elemen keresztül: ez a mutató tárolja az állapot-struktúrát és az skb - állapot közötti kapcsolatot is.

A legjobb eljárás az `nfct' mezõ kicsomagolására az `ip_conntrack_get()' használata, ami NULL-al jelzi, ha nincs beállítva, vagy visszaadja a kapcsolat-mutatót, valamint kitölti a ctinfo-t, ami leírja a csomag és a kapcsolat viszonyát. Ennek a változónak számos értéke lehet:

IP_CT_ESTABLISHED

A csomag egy már létrejött kapcsolathoz tartozik, az eredei irányban.

IP_CT_RELATED

A csomag kapcsolatban van egy connection-nel, és az eredi irányba halad.

IP_CT_NEW

A csomag egy új kapcsolatot próbál kialakítani (természetesen az eredeti irányban).

IP_CT_ESTABLISHED + IP_CT_IS_REPLY

A csomag egy már létrejött kapcsolathoz tartozik, az ellenkezõ irányban. (Válasz)

IP_CT_RELATED + IP_CT_IS_REPLY

A csomag kapcsolatban van egy connection-nel, és az ellenkezõ irányba halad. (Válasz)

Így a válasz csomagra egyszerûen ellenõrizhetünk egy >=IP_CT_IS_REPLY teszttel.

4.4 Connection Tracking/NAT kibõvítése

Ezek a programvázak tetszõleges protokollhoz és leképezési módhoz való illesztésre lettek tervezve. Néhány ilyen leképezés nagyon speciális is lehet, pl. terheléselosztás vagy tartalékolás.

Belsõleg a connection tracking párokba alakítja a csomagot, ami az érdekes részét mutatja a csomagnak, mielõtt függõségekre vagy egyezõ szabályokra keresne. Ennek a leírónak van egy módosítható és egy nem módosítható része is; "src" és "dst" névvel, ahogy ez a Source NAT-ban az elsõ csomagnál látható (lehetõleg kell lennie egy válasz csomagnak is a Destination NAt világában). Ez a leíró minden csomagra az adott folyamaton belül az adott irány mellett azonos.

Például a TCP csomag leírójában a módosítható rész tartalma: forráscím é sport, a nem módosíthatóé: célcím és port. A két résznek nem feltétlenül kell azonos szerkezetûnek lennie: pl. egy ICMP csomagnál a forráscím és az ICMP id a módosítható; míg a célcím és az ICMP típus és kód a nem módosítható rész.

Minden leírónak (tuple) van egy inverze, ami a válsz csomagnak a leírója. Például egy ICMP ping csomagnak (icmp id 12345, from 192.168.1.1 to 1.2.3.4) az ellentettje a ping-reply csomag (icmp id 12345, from 1.2.3.4 to 192.168.1.1).

Ezek a párok, amiket a `struct ip_conntrack_tuple' testesít meg, széles körben használtak. Valójában azzal a hook-kal, ahonnan a csomag jött (aminek a várható módosításra van hatása) és a beérkezési device adataival a csomaggal kapcsolatos összes információnkat tartalmazza.

A legtöbb leyrót a `struct ip_conntrack_tuple_hash' struktúrában találjuk meg, ami egy két-irányba láncolt lista kezeléséhez szükséges kiegészítést és egy segédmutatót (a leíró melyik kapcsolathoz tartozik) rendel még mellé.

A kapcsolatot a `struct ip_conntrack'-al reprezentáljuk: két `struct ip_conntrack_tuple_hash' mezõje van: egyik az eredeti irányba mutat (tuplehash[IP_CT_DIR_ORIGINAL]), a másik pedig a válasz-csomagokra (tuplehash[IP_CT_DIR_REPLY]).

Az elsõ dolog, amit a NAT kód végrehajt az, hogy megnézi, hogy a connection tracking kód kicsomagolta-e a leíróját, s egy meglevõ kapcsolathoz tartozónak találta-e az skbuff nfct mezõjének vizsgálatával; ez megmondja, hogy új kapcsolathoz tartozik-e vagy nem, melyik irányba halad. Az utóbbi esetben a szükséges módosítás már meghatározásra került a kapcsolathoz.

Ha egy új kapcsolat kezdete, akkor megpróbál szabályt keresni a leíróhoz, az alap iptables keresési rendszerrel a `nat' táblában. Ha egy szabály egyezik rá, akkor felhasználja a mindkét irányba szükséges módosítások meghatározásához; a connection-tracking kód jelezheti, hogy várhatóan a másik irányba is módosítani kell. Ezután a fentiek alapján módosításra kerül.

Ha nem talál szabályt, akkor egy `null' kötést készít: ez rendszerint nem kezeli a csomagot, de létezik, hogy biztosítsuk, hogy nem lapolunk be egy új kapcsolatot a régi fölé. Néha azonban nem sikerül elkészíteni a null-kötést, mert egy már meglevõ kapcsolattal felülírtuk. Ebben az esetben a protokollonkénti módosítás megpróbálhatja újra felvenni, annak ellenére, hogy ez egy null-kötés.

Standard NAT Target-ek

NAT targetek hasonlítanak a hagyományos iptales kiegészítésekre, kivéve, hogy a `nat' táblában kerülnek csak felhasználásra. Az SNAT és DAT targetek mindegyike kap egy `struct ip_nat_multi_range'-t az extra adataihoz; a kötések elkészítéséhez használható címterületet adja meg. Egy tartományelem, `struct ip_nat_range' tartalmaz egy minimum és egy maximum IP címet és egy protokoll-függõ maximum és minimum értéket (pl. TCP portok). Szintén található hely a flageknek, amik megmondhatják, hogy legyen az IP cím beírva (néha csak a protokoll-specifikus részre van szükségünk a leíróból), vagy azt, hogy a protokoll-specifikus része a tartománynak értelmezetõ.

Egy több elembõl álló tartomány egy tömb ezekbõl a `struct ip_nat_range' elemekbõl. Ez azt jelenti, hogy a tartomány lehet: "1.1.1.1-1.1.1.2 ports 50-55 AND 1.1.1.3 port 80". Minden tartományelem hozzáadásra kerül a tartományhoz (egy union, azoknak, akik ezt szeretik).

Új protokollok

A Kernelen belül

Új protokoll implementálása a leíró(tuple) a változtatható és a nem változtatható részeinek meghatározásával kezdõdik. A leíróban mindenre megvan a lehetõséged, hogy egy folyamot egyértelmûen azonosíthass. A változtatható része a leírónak az a rész, amivel a NAT-ot elvégezheted: a TCP-hez ez a forrásport, az ICMP-nek az icmp ID; valami, amit a folyam azonosítására használhatsz. A nem módosítható rész a csomag maradéka, ami egyértelmûen meghatározza a hálózati folyamot, de nem szeretnél játszani vele (pl. a TCP célport, ICMP típus).

Ha egyszer eldöntöttük, meg lehet írni a bõvítést a connection-tracking kódhoz a megfelelõ könyvtárban, és elkezdheted az `ip_conntrack_protocol' struktúra kitöltését, ami az `ip_conntrack_register_protocol()' híváshoz szükséges.

A `struct ip_conntrack_protocol' szerkezete:

list

Legyen `{ NULL, NULL }'; a listakezeléshez használjuk.

proto

A protokoll-sorszáma (`/etc/protocols').

name

A protokoll neve. Ezt a nevet fogja látni a felhasználó; rendszerint az a legjobb, ha megegyezik az `/etc/protocols'-ban találhatóval.

pkt_to_tuple

A funkció, ami kitölti a protokoll-specifikus részét a leírónak az adott csomagra vonatkozóan. A `datah' pointer a fejléc kezdetére mutat, és a datalen a csomag méretét tartalmazza. Ha a csomag nem elég hosszú ahhoz, hogy benne legyen a teljes fejléc, 0-t ad vissza, noha a datalen mindig legalább 8 byte lesz (a keretrendszer garantálja).

invert_tuple

Ez a funkció egyszerûen megváltoztatja a protokoll-függõ részét a leírónak a válasz irányból érkezõ csomagnak megfelelõen.

print_tuple

Ez a funkció jeleníti meg a protokoll-függõ részét a leírónak; rendszerint a megadott bufferbe kerül beírásra. A használt karakterek száma a visszatérési érték. A /proc-ban az állapotok megjelenítésére használjuk.

print_conntrack

A conntrack struktúra privát részének megjelenítésére használjuk (ha van ilyen), valamint szintén megjelenik a /proc-bejegyzésben.

packet

Akkor kerül meghívásra, ha egy csomag a kapcsolathoz tartozónak tûnik. Mutatókat kapcs a conntrack struktúrára, az IP fejlécre, a méretre és a ctinfo-ra. Egy döntést kell visszaadnod a csomagra (rendszerint NF_ACCEPT), vagy -1-et, ha a csomag nem tartozik a kapcsolathoz. Törölni is tudod a kapcsolatot, de használnod kell a következõ beszúrást a versenyhelyzet elkerülésére (ip_conntrack_proto_icmp.c):

if (del_timer(&ct->timeout))
    ct->timeout.function((unsigned long)ct);

new

Ha a csomag egy új kapcsolat indít; nincs ctinfo paramétere, mert az elsõ csomag ctinfo-ja definíció szerint IP_CT_NEW. 0-t ad vissza, ha nem sikerült elkészítenie a kapcsolatot, vagy timeout volt.

Miután megírtuk és leteszteltük, hogy remekül tudjuk követni a protokollunk, itt az idõ, hogy megtanítsuk a NAT-ot, hogy hogyan kell átfordítania azt. Ez egy új modul írását jelenti; egy kiterjesztést a NAT kódhoz, valamint az `ip_nat_protocol' struktúra feltöltését az `ip_nat_protocol_register()' funkcióhoz.

list

`{ NULL, NULL }'

name

A protokoll neve. Ezt a nevet fogja látni a felhasználó; rendszerint az a legjobb, ha megegyezik az `/etc/protocols'-ban találhatóval. (Fõleg az userspace-beli autómatikus betöltés miatt.)

protonum

A protokoll-sorszáma (`/etc/protocols').

manip_pkt

Ez a másik fele a connection tracking pkt_to_tuple funkciójának: gondold azt, hogy egy "tuple_to_pkt". Azért van néhány különbség: kapsz egy mutatót az IP fejléc kezdetére és a teljes csomagméretre. Ez azért van, mert néhány protokollhoz (UDP, TCP) szükség van a fejlécre. Továbbá az ip_nat_tuple_manip mezejét a leírónak (pl. az "src" mezõ) a teljes leíró helyett, és a módosítás típusát.

in_range

Megmondja, hogy a módosítható része az adott leírónak a megadott tartományon belül van-e. A funkció egy kicsit trükkös: megadjuk a leíróra alkalmazott módosítás típusát, ami megmondja nekünk, hogyan kell értelmezni a tartományt (a forrás vagy a céltartományra céloztunk...).

Ezzel a funkcióval ellenõrizhetjük, hogy egy meglevõ megfeleltetés helyes tartományba rakott-e minket, valamint azt is hogy szükséges-e a módosítás.

unique_tuple

Ez a funkció a NAT központja(magja): egy leírót és egy tartományt kap, s itt kerül a protokoll-függõ része a leírónak a tartományon belülivé, s válik egyedivé. Ha nem találsz nemhasznált leírót a tartományban, akkor 0-t kell visszaadnod. Szintén kapunk egy mutatót a conntrack struktúrára, ami az ip_nat_used_tuple()-hoz szükséges.

A szokásos hozzáállás az, hogy egyszerûen folyamatosan léptetjük végig a protokoll-függõ részét a leírónak a tartományon, elvégezve az `ip_nat_used_tuple()' ellenõrzést rajta, amíg hamisat ad vissza.

A null-megfeleltetés már tesztelve volt: vagy a tartományon kívül van, vagy már foglalt.

Ha az IP_NAT_RANGE_PROTO_SPECIFIED nem lett beállítva, az azt jelenti, hogy a felhasználó NAT-ot csinál, s nem NAPT-ot: valami érzékeny dolgot csinál a tartománnyal. Ha nincs szükség megfeleltetésre (például a TCP-n belül a cél-megfeleltetésnek nem kell megváltoztatnia a TCP portot, kivéve, ha utasítják rá), 0-t adjon vissza.

print

Egy karakter-buffert, egy megegyezõ leírót és egy maszkot vár, s kiírja a protokoll-függõ részeket, s visszaadja a felhasznált bufferméretet.

print_range

Egy karakter-buffert és egy tartományt vár, s kiírja a protokoll-függõ részét a tartománynak, s visszaadja a felhasznált bufferméretet. Nem kerül meghívásra, ha az IP_NAT_RANGE_PROTO_SPECIFIED jelzõbit nem volt beállítva a tartományhoz.

Új NAT Target-ek

Ez egy valóban érdekes rész. Lehetõséged van új NAT targetek írására, amelyek új leképezést valósítanak meg. Két extra targetet alapból biztosít a csomag: MASQUERADE és REDIRECT. Ezek egyszerû minták, s remekül bemutatják az új NAT targetek életképességét és erejét.

Ezek a többi iptables atrgethez hasonlóan vannak megírva, de belül megszakítják a kapcsolatot és meghívják az `ip_nat_setup_info()'-t.

Protokoll segítõk (Helperek)

A kapcsolatkövetés protokoll helperei lehetõvé teszik a követõ kódnak a több kapcsolatot tartalmazó protokollok megértését (pl. FTP), és megjelölik a leszármazott kapcsolatokat, a szülõ alá rendelik azokat, rendszerint az adatkapcsolatból kiolvasott cím alapján.

A NAT protokoll helperei két dolgot végeznek: lehetõvé teszik, hogy a NAT kód módosítsa az adatfolyamot a benne található címek átírásával, valamint elvégezhesse a NAT-ot a kapcsolódó folyamon amikor az beérkezik (az eredeti kapcsolat alapján).

Connection Tracking Helper Modules

Leírás

A connection tracking module kötelessége, hogy meghatározza, melyik csomagok tartoznak egy már felépült kapcsolathoz. A modul a következõket teszi:

Elérhetõ struktúrák és függvények

A kernel modulod init funkciójának meg kell hívnia a `ip_conntrack_helper_register()' függvényt egy pointerrel a `struct ip_conntrack_helper'-ra. A struktúra a következõ mezõkkel rendelkezik:

list

A láncolt lista feje. A netfiletr belsõleg kezeli. Alapbeállításban legyen `{ NULL, NULL }'.

tuple

Egy `struct ip_conntrack_tuple', ami megadja, hogy milyen csomagok érdeklik a helperünket.

mask

Mégegy `struct ip_conntrack_tuple'. A mask megadja, hogy a tuple-nek melyik bitjei valósak.

help

A függvény, amit a netfilter meghívhat minden csomagra, ami illeszkedik a tuple+mask-ra.

Egy minta conntrack helper modul


#define FOO_PORT    111

static int foo_help(const struct iphdr *iph, size_t len, 
        struct ip_conntrack *ct, 
        enum ip_conntrack_info ctinfo)
{
    /* analyze the data passed on this connection and 
      decide how related packets will look like */

    if (there_will_be_new_packets_related_to_this_connection)
    {
        t = new_tuple_specifying_related_packets;
        ip_conntrack_expect_related(ct, &t);
        
        /* save information important for NAT in
            ct->help.ct_foo_info;  */
    
    }
    return NF_ACCEPT;
}        

static struct ip_conntrack_helper foo;

static int __init init(void)
{
    memset(&foo, 0, sizeof(struct ip_conntrack_helper);

    /* we are interested in all TCP packets with destport 111 */
    foo.tuple.dst.protonum = IPPROTO_TCP;
    foo.tuple.dst.u.tcp.port = htons(FOO_PORT);
    foo.mask.dst.protonum = 0xFFFF;
    foo.mask.dst.u.tcp.port = 0xFFFF;
    foo.help = foo_help;

    return ip_conntrack_helper_register(&foo); 
}

static void __exit fini(void)
{
    ip_conntrack_helper_unregister(&foo);
}

NAT helper modulok

Leírás

A NAT-helper modulok alkalmazásfüggõ NAT-kezelést tesznek lehetõvé. Rendszerint az adatok röptében történõ elemzését jelentik: gondolj csak a PORT parancsra az FTP-ben, ahol a kliens megmondja a szervernek, hogy melyik IP/port-párhoz kell kapcsolódnia. Így az FTP-helper modulnak ki kell cserélnie az IP/port-ot a PORT parancs után az FTP parancs-csatornában.

Ha elbántunk a TCP-vel, akkor a dolgok kissé összetettebbé válnak. Az ok a lehetséges csomagméret-változás (FTP példa: a PORT utáni IP/port-párt reprezentáló string hossza megváltozik). Ha megváltoztatjuk a csomagméretet, akkor egy syn/ack eltéréshez jutunk a NAT két oldala között. (Ez azt jelenti, hogy ha kiegészítettük a csomagot 4 oktettel, akkor ezután minden csomag TCP sorszámához hozzá kell adnunk).

A kapcsolódó csomagok speciális kezelésére is szükség van. Az FTP példához visszatérve: az adatkapcsolat minden egyes csomagját NAT-olni kell a kliens által a parancscsatornán belül a PORT parancsban megadott IP/port-párra, a sima táblázatos keresés helyett.

Elérhetõ struktúrák és függvények

A nat helper modulod `init()' funkciójának meg kell hívnia a `ip_nat_helper_register()' függvényt egy pointerrel a `struct ip_nat_helper'-ra. A struktúra a következõ mezõkkel rendelkezik:

list

A láncolt lista feje. A netfiletr belsõleg kezeli. Alapbeállításban legyen `{ NULL, NULL }'.

tuple

Egy `struct ip_conntrack_tuple', ami megadja, hogy milyen csomagok érdeklik a NAT helperünket.

mask

Mégegy `struct ip_conntrack_tuple'. A mask megadja, hogy a tuple-nek melyik bitjei valósak.

help

A függvény, amit a netfilter meghívhat minden csomagra, ami illeszkedik a tuple+mask-ra.

name

Egy egyedi név, ami a modulunkat azonosítja.

Ez pontosan megegyezik a connection tracking helper modul írásával.

Jelezni tudod, hogy a modulod képes minden várható kapcsolat NAT-olását elvégezni (valószínûleg egy connection tracking modullal került beillesztésre). Ezt a `ip_nat_expect_register()' függvénnyel teheted meg, ami egy `struct ip_nat_expect' struktúrát vár. A struktúra a következõ mezõkkel rendelkezik:

list

A láncolt lista feje. A netfiletr belsõleg kezeli. Alapbeállításban legyen `{ NULL, NULL }'.

expect

a funkció, ami elvégzi a NAT-olást a várt csomagokra. TRUE-val jelzi, hogy lekezelte a csomagot, különben a következõ bejegyzett funkció kerül meghívásra. Ha TRUE-t ad vissza, akkor ki kell töltenie a döntés mezõt!

Egy minta NAT helper modul


#define FOO_PORT    111

static int foo_nat_expected(struct sk_buff **pksb,
            unsigned int hooknum,
            struct ip_conntrack *ct,
            struct ip_nat_info *info,
            struct ip_conntrack *master,
            struct ip_nat_info *masterinfo,
            unsigned int *verdict)

/* called whenever a related packet (as specified in the connection tracking
  module) arrives
  params:   pksb  packet buffer
        hooknum HOOK the call comes from (POST_ROUTING, PRE_ROUTING)
        ct   information about this (the related) connection
        info  &ct->nat.info
        master information about the master connection
        masterinfo &master->nat.info
        verdict what to do with the packet if we return 1.
{
    /* Check that this was from foo_expect, not ftp_expect, etc */
    /* Then just change ip/port of the packet to the masqueraded
      values (read from master->tuplehash), to map it the same way,
      call ip_nat_setup_info, set *verdict, return 1. */

}    

static int foo_help(struct ip_conntrack *ct,  
        struct ip_nat_info *info,
        enum ip_conntrack_info ctinfo,
        unsigned int hooknum,
        struct sk_buff **pksb)
/* called for the packet causing related packets 
  params:   ct   information about tracked connection
        info  (STATE: related, new, established, ... )
        hooknum HOOK the call comes from (POST_ROUTING, PRE_ROUTING)
        pksb  packet buffer
*/
{

    /* extract information about future related packets (you can
      share information with the connection tracking's foo_help).
      Exchange address/port with masqueraded values, insert tuple
      about related packets */
}

static struct ip_nat_expect foo_expect = {
    { NULL, NULL },
    foo_nat_expected };

static struct ip_nat_helper hlpr;

static int __init(void)
{
    int ret;

    if ((ret = ip_nat_expect_register(&foo_expect)) == 0) {
        memset(&hlpr, 0, sizeof(struct ip_nat_helper));
        hlpr.list = { NULL, NULL };
        hlpr.tuple.dst.protonum = IPPROTO_TCP;
        hlpr.tuple.dst.u.tcp.port = htons(FOO_PORT);
        hlpr.mask.dst.protonum = 0xFFFF;
        hlpr.mask.dst.u.tcp.port = 0xFFFF;
        hlpr.help = foo_help;

        ret = ip_nat_helper_register(hlpr);
        if (ret != 0)
            ip_nat_expect_unregister(&foo_expect);
    }
    return ret;
}

static void __exit(void)
{
    ip_nat_expect_unregister(&foo_expect);
    ip_nat_helper_unregister(&hlpr);
}

4.5 Értsük meg a Netfilter-t!

Netfilter nagyon egyszerû, és elég pontosan le van írva az elõzõ fejezetekben. Néha azonban szükséges a NAT és az ip_tables által nyújtott szolgáltatások alá menni, vagy esetleg teljesen ki is cserélhetõek.

Egy fontos kitétel a netfilterhez (nos, a jövõben) az elrejtés. Minden skb-nek van egy `nfcache' mezõje: egy bitmask, ami megmutatja, hogy milyen mezõket kell a fejlécbõl megvizsgálni, valamint, hogy megváltozott-e a csomag, vagy nem. A terv az, hogy minden netfilter hook VAGY-al állítja be a fontos bitjeit, így lehetõvé válik a késõbbiekben egy olyan rendszer kialakítása, ami okos annyira, hogy el tudja dönteni, hogy a csomagot el kell-e küldeni a netfilterben, vagy teljesen kihagyható.

A legfontosabb bitek az NFC_ALTERED, ami azt jelenti, hogy a csomag megváltozott-e (ez már használva van az IPv4-es NF_IP_LOCAL_OUT-ban a megváltoztatott csomagok routolására), és NFC_UNKNOWN, ami azt mutatja, hogy a caching-et nem lehet elvégezni, mert néhány olyan jellemzõ került megvizsgálásra, amit nem lehet kifejezni. Ha kétségeid vannak, akkor egyszerûen állítsd be a NFC_UNKNOWN flaget az skb nfcache mezõjében, a hook-odon belül.

4.6 Új netfilter modulok írása

Csatlakoztatás a Netfilter hook-okra

Kernelen belül a csomagok fogadásához egyszerûen tudsz írni egy modult, ami bejegyez egy "netfilter hook"-ot. Ez alapjában az érdeklõdés kifejezésének a módja; az aktuális pontok protokoll-specifikusak lehetnek, és külön headerekben találhatók, mint pl. a "netfilter_ipv4.h".

Netfilter hook bejegyzéséhez és eltávolításához használd az `nf_register_hook' és `nf_unregister_hook' függvényeket. Ezek mindegyike vár egy pointert a `struct nf_hook_ops'-ra, ami a következõképpen épül fel:

list

`{ NULL, NULL }', láncolt listába illesztéshez használt.

hook

A funkció akkor kerül meghívásra, ha a csomag eléri a hook-ot. A lehetséges visszatérési értékek: NF_ACCEPT, NF_DROP vagy NF_QUEUE. NF_ACCEPT: a következõ, erre a pontra csatlakozó hook kerül meghívásra. NF_DROP: a csomag eldobásra kerül. NF_QUEUE: sorbaállításra kerül. Egy mutatót kapsz egy skb pointerre, szóval teljesen le tudod cserélni az skb-t, ha akarod.

flush

Aktuálisan nem hsznált: a cache ürítésekor a találatok kezeléséhez készült. Talán sose lesz implementálva: állítsd NULL-ra!

pf

A protokollcsalád, pl. `PF_INET' IPv4-hez.

hooknum

A hook száma, amiben érdekelt vagy. Pl: `NF_IP_LOCAL_OUT'.

Queued csomagok feldolgozása

Ezt a felületet az ip_queue használja; be tudod jegyezni, hogy egy adott protokollhoz tartozó csomagokat lekezelje. Hasonló a felépítése, mintha egy hook-hoz regisztrálnád magad, kivéve, hogy lehetõséged van a scomag feldolgozásának megállítására, valamint csak azokat a csomagokat látod, amelyekre a hook `NF_QUEUE'-t válaszolt.

A két, a regisztrációhoz használható függvény: `nf_register_queue_handler()' és `nf_unregister_queue_handler()'. A beregisztrált függvény `void *' pointerrel kerül lekezelésre.

Ha senki sem jelentkezett az adott protokoll lekezelésére, akkor az NF_QUEUE megegyezik az NF_DROP visszatérési értékkel.

Amennyiben bejegyezted az érdeklõdésed a sorbaállított csomagokra, elkezdõdik a sorbaállítás. Bármit megtehetsz velük, csak meg kell hívnod az `nf_reinject()'-et miután befejezted a módosítást (ne csak egyszerûen kfree_skb()-d õket). Amikor visszaküldesz egy skb-t, te kezeled az skb-t, a `struct nf_info'-t, ami a kezelõdet jelenti, valamint a döntést: NF_DROP eredményezi a csomag eldobását, NF_ACCEPT jelenti a hookokban való továbbküldést, NF_QUEUE jelenti az ismételt sorbaállítást, NF_REPEAT hatására pedig ismét bekerül a hook-ba (figyelt a végtelen ciklusokra!).

A `struct nf_info'-ban információt kapsz a csomagról, mint pl. a hozzá tartozó intarface-ek, a hook, amin fennakadt, stb.

Parancsok értelmezése az userspace-bõl

Gyakori a netfilter részekben, hogy kommunikálni szeretnének az userspace-el. Az erre használható módszer a setsockopt mechanizmus. ehhez azonban módosítani kell minden protokollt, hogy meghívja a nf_setsockopt()-ot azokra a setsockopt számokra, amiket nem ismer (valamint a nf_getsockopt()-ot a getsockopt-hoz), s nemcsak az IPv4, IPv6 és DECnet protokollokban tegye meg ezt.

Egy nem szokványos módszerként bejegyzünk egy `struct nf_sockopt_ops'-ot az nf_register_sockopt() hívással. A struktúra mezõi:

list

A listába való beillesztéshez használt: `{ NULL, NULL }'.

pf

A kezelt protokollcsalád, pl: PF_INET.

set_optmin

és

set_optmax

Ezek megadják a (kizárólagos) tartományát a kezelt setsockopt számoknak. Ezentúl 0-val jelezheted, hogy nincs setsockopt opciód.

set

Ez a funkció kerül meghívásra, ha a felhasználó meghívja az egyik setsockopt opciódat. Célszerû ellenõrizni, hogy megvan-e a NET_ADMIN capability-e.

get_optmin

és

get_optmax

Ezek megadják a (kizárólagos) tartományát a kezelt getsockopt számoknak. Ezentúl 0-val jelezheted, hogy nincs getsockopt opciód.

set

Ez a funkció kerül meghívásra, ha a felhasználó meghívja az egyik getsockopt opciódat. Célszerû ellenõrizni, hogy megvan-e a NET_ADMIN capability-e.

Az utolsó két mezõt belsõleg használjuk.

4.7 Csomagkezelés az userspace-ben

A libipq könyvtár és a `ip_queue' modul segítségével majdnem mindent megtehetsz az userspace-ben, amit a kernelen belül. Ez azt jelenti - kisebb sebességcsökkenéssel - a programodat teljes egészében fejlesztheted az userspace-ben. Amíg nem akarsz nagy sávszélességet szûrni, használd inkább ezt a lehetõséget a kernelen belüli csomagkezeléssel szemben.

A netfilter nagyon korai szakaszában kipróbáltam az iptables egy nagyon korai verziójának userspace-be való portolásával. Netfilter kinyitja a kaput, hogy bárki tetszõleges, egészen hatékony modulokat írjon azon a nyelven, amelyiken csak szeretne.


Next Previous Contents