Next Previous Contents

8. Upozornění k NAT

Pokud aplikuješ na spojení NAT, všechny pakety, které procházejí oběma směry (do a ze sítě), musí procházet NAT počítačem, jinak to nebude spolehlivě fungovat. Především, kód pro sledování spojení sestavuje fragmenty paketů, což znamená, že nejen sledování spojení nebude spolehlivé, ale i že pakety samotné nemusejí vůbec projít kvůli odmítnutým fragmentům.


Next Previous Contents