Next Previous Contents

3. Dva druhy NAT

Rozděluji NAT na dva různé druhy: Zdrojová NAT (SNAT) a Cílová NAT (DNAT).

Když modifikuješ zdrojovou adresu prvního paketu, pak je to Zdrojová NAT - například měníš zdroj vysílání. Zdrojová NAT je vždy prováděna až po dokončení směrování, těsně předtím než je paket vyslán po drátech. Masquerading je speciální forma SNAT.

Když modifikuješ cílovou adresu prvního paketu, pak je to Cílová NAT - například měníš cíl. Cílová NAT je vždy prováděna před započetím směrování, těsně po přijetí paketu z drátů. Port-forwarding, load-sharing a transparentní proxy jsou speciální formou DNAT.


Next Previous Contents