Next Previous Contents

11. Poděkování

Rád bych poděkoval především firmě WatchGuard a Davidu Bonnovi, který věřil v ideu netfilteru natolik, že mě podporoval v mé práci.

Také všem ostatním, kteří klidně snášeli moje nadávky, když jsem objevoval škaredosti NAT, a obzvláště těm, kteří přečetli můj deník.

Rusty.


Next Previous Contents